“Oudste smartlappenband van Nederland, uit Groningen. Gegarandeerd feest!
De band zingt de Nederlandstalige topnummers, vaak met een knipoog.”

Disclaimer

Hollands Verdriet besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht . Hollands Verdriet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht
De volledig website is het exclusieve eigendom van Hollands Verdriet.
Hollands Verdriet geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Privacy
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Hollands Verdriet verstrekt, worden opgenomen in de database van Hollands Verdriet. Deze gegevens worden door Hollands Verdriet gebruikt voor administratieve doeleinden en mogelijk voor gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Allerlei
Ieder geschil met betrekking tot de site Hollands Verdriet valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.